önálló paradigma, provokáló vitairat és koncepcionális világnézeti pozíció

fordulat

Üdvözöllek a weboldalon, amit a barátaim készítettek a könyvnek azért, hogy az valóban mindenkihez eljuthasson akkor, amikor több könyváruház-lánc is csak félve-vonakodva veszi a kínálatába azt. Nem véletlenül. A Fordulat egy veszélyes „coming out”, méghozzá a hidegebbik fajtából: tesz a divatos nyugati társadalmi-politikai toposzokra és kötelező körökre, több kiadó visszakozott ezért a kiadásától.

önálló paradigma, provokáló vitairat és koncepcionális világnézeti pozíció

fordulat

Üdvözöllek a weboldalon, amit a barátaim készítettek a könyvnek azért, hogy az valóban mindenkihez eljuthasson akkor, amikor több könyváruház-lánc is csak félve-vonakodva veszi a kínálatába azt. Nem véletlenül. A Fordulat egy veszélyes „coming out”, méghozzá a hidegebbik fajtából: tesz a divatos nyugati társadalmi-politikai toposzokra és kötelező körökre, több kiadó visszakozott ezért a kiadásától.

„Felemelő és egyben megható érzés az ember volt tanítványának olyan könyvét kézhez venni, amelyben már első belelapozás után is olyan gondolatok tűnnek elő, amelyek forrásvidéke tiszta és emelkedett.”

Prof. Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék

“Kedves Barátom, fantasztikus kollégám könyvét, eszmerendszerét, merész, felrázó gondolatait, filozofikus összefüggéseit ajánlom a figyelmetekbe, és a kérdését (kicsit átalakítva): létezhet-e ember világnézet nélkül?

Máté Tóth: Fordulat című, nagy ívű alkotását a Libri és a Líra kiadó gondozásában is megvehetitek. Legyen ott a polcotokon, a miénken biztosan ott lesz ☺️

Néhány hónapja volt alkalmam beleolvasni a kéziratba, és azt kell, hogy mondjam: nagyon komoly, de letehetetlen könyv, ha elkezditek olvasni,beszippant a kérdések spirálja, és nem tudjátok megkerülni a válaszadást….”

Dr. Kováts Ágnes ügyvéd, energiajogász, földgázpiaci szakértő

„Nagyon örülök, hogy végre elkészült! Azon túl, hogy beszerezzük, elolvassuk, dedikáltatjuk és miegymás, fontos, hogy ajánljuk a könyvet másoknak is és terjesszük a benne található szellemiséget!

Ne csak ez is egy legyen a több tucat, első ránézésre hasonló témájú érdekes, gondolatébresztő könyv közül, ami legfeljebb a szűkebb, értelmiségi körökben képezi a diskurzus alapját. Minél szélesebb tömegek fejébe be kell csempésznünk ezeket a gondolatokat, hogy az a FORDULAT meg is valósuljon! Mostantól a mi térfelünkön pattog a labda!😉💪”

Dr. Barazutti Áron, közigazgatási és adójogász

“Óriási jelentőségű műnek tartom Dr. Máté Tóth barátom Fordulat című munkáját. Mivel volt szerencsém már a megjelenés előtt elolvasni, minden politika- és jogtudomány iránt érdeklődőnek bátran ajánlom! És higgyétek el, több ez a könyv, mint aminek most tűnik. Hamarosan megkerülhetetlen lesz.”

L’auné György, politológus

„Sokan rosszul járnak, ha leállnak a szerzővel vitázni. A határozott vélemény mögött nagyon komoly műveltség és tájékozottság áll.”

Kasza István, középiskolai tanár, földtudományi kutató

„A közeli előtérbe helyezése a távolival szemben, az érdemesé az érdemtelennel szemben, miközben az ember legnemesebb tulajdonságát az önmaga fölé teremtés akcionalizmusában, a ’kellemetlen dolgokat szívesen tenni meg’ lélektanában azonosítja: a könyv olyan, mint egy felszabadító lélegzetvétel a hegyekben. Érzed, ahogy a tüdődbe áramlik a kristálytiszta levegő, beleborzongsz, és felismered magad benne. Mindemellett olyan ’apróságok’ bújnak meg a könyvben, mint a nemzet fogalmának visszaintegrálása a természetibe (primordiálisba), Max Weber megfordítása, egy komplex hálózatos megközelítés vagy – és ez nagyon fontos számomra – egy a hazai faunából eddig teljesen hiányzó antik pogány ontológiai pozíció. Ahogy elolvasod, összeáll a legátfogóbb koncepció. Ez a progresszív primordializmus, amit a szerző ajánl, egy nagyon fontos kikristályosodási pont lehet egy zavart, támpontjait vesztett, formátlan világban.”

Szegvári András, biztonságtechnikai mérnök

„Tóth Máté könyve a szellemi kalandkeresők kincsesbányája. Egy olyan sodró erejű olvasmány, mely korunk szabad szellemű és nyitott szívű emberét magával ragadja egy hatalmas utazásra, egy valódi intellektuális kaland átélésére. A kötetben következetes társadalomkritika, karakteres történelemszemlélet, újszerű jogfelfogás és államelmélet található. Az energetika- és klímakérdés belső, szakmai szempontú őszinte feltárása, az információs technológia és a mesterséges intelligencia világába való könyörtelen bepillantás mindenkit arra ösztönöz, hogy nézzen szembe első körben önmagával, majd szűk környezetével, végül a tágabb világgal, melyben élünk. Ezekből aztán kíméletlenül vonja le a természet és a történelem együttes következtetéseit. A könyv alámerülés és felemelkedés, múlt és jövő nagy kérdései egy hatalmas, „archeofuturikus” paradigmába fogva. Valódi Fordulat! Elolvasva nem tudod ugyanúgy látni a világot, mint előtte.”

Bardóci-Biró Teofil, történész, lektor, tanár

„A Fordulat egy lebilincselő, tudományágakon és történelmi korokon átívelő filozófiai mű és egyben életvezetési kézikönyv, melynek szerzője szókimondóan és tudományos alapossággal vezeti végig az Olvasót egy nagyszabású szellemi kalandozáson. A Szerző részletesen feltérképezi a modern nyugati ember válságának összetevőit és figyelmezteti arra, hogy civilizációjának hanyatlásához vezethet, ha fásultságában elszalasztja a gyors és tetterős reagálást korunk négy jelentős kihívására, melyet a Szerző a legújabb kori technológiai forradalomban, a klímaváltozásban, a közösségi médiában és a migrációban azonosít. A mű címe a Szerző célja: a hanyatlás előtti utolsó pillanatban felrázni és fordítani. A fordulatnak az óramutató zuhanásban lévő, passzív 6-osáról a felfele törekvő, aktív 12-es felé kell megtörténnie: az „önmaga fölé” teremtő ember valamint az érdem és a vérségi közösség kettősén alapuló új mítosz születése által.”

Tatai-Szabó Marcell, közgazdász

„Manapság, amikor annyit hallani a klímavédelemről, természetességről, természetvédelemről és egyáltalán mindenki a természetre hivatkozik, megérett az idő, hogy valaki helyre tegye, hogy mi is a természeti. Ez a könyv helyre teszi, méghozzá nem akárhogy, leleplezve azokat a csalárd politikai árukapcsolásokat is, melyekkel a lejárt szavatosságú politikai tartalmak kívánják újra eladni magukat, éppen a természetivel és a természet örök törvényeivel szemben.”

Dr. Herczeg András PhD, közgazdász, energetikai szakember

„Első ránézésre úgy tűnhet, mintha a könyvet a civilizáció elleni bizalmatlanság szülte volna, holott elolvasva éppen a civilizáció válsága miatti és a civilizációnk sorsa feletti szenvedélyes aggódás bomlik ki belőle. Most, hogy a felépítmények ledőlnek, a szerző az alapokat keresi, az időtlent és a mindenkor a keletkezéshez tartozót. Ezt, vagy ahogy a szerző nevezi, a primordiálisat a személyiség (uralom), a közösség (etnosz) és az idealizmus (mítosz) hármasában azonosítja. Korunkban, amikor az írni-olvasni tudás újra kevesek privilégiumává válik, végre felbukkan egy fiatal és bátor hangú szerző, aki nemcsak kritikákkal, hanem önálló gondolatokkal lép a nagyközönség elé. És ez mindennél ritkább manapság.”

Dr. Nagy László százados, jogász, a Natus Demográfiai Társaság elnöke

A Szerző ajánlója

A könyv közel két évtized belső töprengéseiből született, mely csak egy szűkebb, összetartó baráti kör és kötelék számára volt ismert az energiajogászi, ügyvédi és egyetemi oktatói profil árnyékában. Sok erőfeszítés, kiterjedt és alapos munka kell, hogy pontosítsa azokat a nagy vonalakban tett megállapításokat, amelyek itt következnek. Meg kellett azonban írnom és most kellett megírnom ezt, mert most van itt az ideje; akkor is, ha sokan és sokféleképpen fognak támadni miatta. Közöttük olyanok is, akik talán okkal teszik, akiket a sommás pontatlanság által sértek meg. Kis használati útmutatóként ezért felhívom a figyelmet, hogy a Fordulat a megszokással, közmegegyezéssel, kellemes kispolgári kimértséggel összeegyeztethetetlen nyugtalanságot, rossz lelkiismeretet, feszültséget okozhat. Itt semmi sem lesz politikailag korrekt, vagyis „PC”. Nem is törekszem arra, hogy körüludvaroljam azokat az elveket, lejárt szavatosságú mítoszokat, szent teheneket, akiket-amiket ma körüludvarolni illik, vagy hogy elhallgassam azt, amiről nem szokás beszélni. Ezt a könyvet gondolatébresztésnek szánom, egy új pozíciónak, egy új diskurzus kezdetének egy olyan depolitizált korszakban, ahol nincs igazán teremtő világnézet, teremtő mítosz. Milyen ember azonban az, akinek nincs világnézete? Ez a könyv ezért világnézeti: egy új stílusnak és új létszemléletnek, egy majdan eljövő gyakorlati, cselekvő idealizmusnak – egy új mítosznak ajánlom.

Tisztában vagyok azonban azzal is, hogy alapvető kérdés: van-e értelme írni, amikor egyre kevesebben vannak, akik könyveket olvasnak, összehasonlítanak és maguk szintetizálnak. Ez a könyv ezért helyettük is interdiszciplináris: jog, történelem, közgazdaságtan, IT, genetika, robotika, régészet és filozófia egyaránt helyet kapott benne. Azzal a nem titkolt ambícióval írtam, amivel persze biztosan sok szerző írja a könyvét, hogy ha az utánunk jövő cselekvő generációk csak egyetlen könyvet elolvasnak, ez legyen az. Hogy ez az interdiszciplinaritás könnyebben kezelhető legyen, a példáimat, jogeseteimet, a magyarázó részeket apróbb betűvel szedtem. Így aki a lényeget akarja elolvasni, az bátran átugorhatja ezeket.

Tudom mennyien ellenségesek már a könyvvel, mint formával, akik szerint maradi dolog könyveket olvasni. Elfogadva hát a maradiság címkéjét és azt a felettébb könnyű érzést, hogy nem vagyok trendi, azt gondolom a könyv változatlanul az emberi, pszichés fölény kikerülhetetlen útja és eszköze. Aki csak podcastot hallgat és spotvideót néz, az könnyen válik uralható tömegemberré, aki megelégszik a pillanatnyi benyomásokkal, azok sorrendjével és időbeliségével. A lineáris befogadás, vagy inkább befogadtatás embere, aki nem ura a befogadás mikéntjének. Nem csupán a számtalan beépített, sokszor az ösztönökre apelláló mögöttes meggyőzési technika miatt, hanem azért is, mert a videók és podcastok nélkülözik a befogadás tempójának kontrollját. Azt, hogy a könyvben gyorsabban és lassabban olvasol, meg-megállsz, elgondolkozol, visszalapozol. Ha technikailag vissza is tekerheted a podcastot, nem fogod megtenni, de ha meg is teszed, az nem ugyanaz. A könyvnél ugyanis maradéktalanul kontrollban maradsz, és bármikor kiléphetsz annak linearitásából, míg a videónál ezt nem teheted meg rendeltetésszerűen. A videó, a podcast ezért nem lehet elsődlegesen más, mint a linearitást igénylő propaganda eszköze, míg a könyv akkor sem lesz a propaganda kizárólagos eszköze, ha pedig kifejezetten annak is szánják.

Végezetül bevallom, sosem írtam még könyvet. Ha időnként nyakatekertnek is tűnik a megfogalmazás ebben az interdiszciplináris munkában, az önmagában senkit ne riasszon, az csak az átkos jogászi előéletnek tudható be. Roppant egyszerű felismeréseket akarok elmondani itt – primordiális, elemi dolgokat. Meggyőződésem, hogy ezekre van ugyanis szükség a túlságosan kifinomult, túlságosan eltérített, mindent túl- és agyonbonyolító, a fától az erdőt nem látó, mesterséges labirintus-világunkban ahhoz, hogy a civilizációnk mutatója továbblendüljön a mélyponton. Az egyik legnagyobb jogász, Jhering, korábbi egész tudományos munkásságát felülvizsgálva egyszer csak arra jutott, hogy a bonyolult jogi fogalmak helyett egyszerű dolgok mentén kell a normát értelmezni, tágabban a jogi-szabályozási helyzeteket megérteni. Így született a jogban nagy világosságot támasztó teleológiai (telosz=cél) vagy érdekkutató mozgalom. Nem az élet van a jogért, a jog az életért, mondta, és igaza volt, ahogy abban is, hogy a jogban és a jog által is egy elemi harc dúl, pontosan ugyanúgy, ahogy az életben – és ezek nagyon egyszerű, felszabadító, világos, elemi megállapítások. Ugyanilyen felszabadító fellélegzésre van szükségünk, de immár a jogon messze túlterjedően. A csalóka, mindent túlbonyolító, relativizáló magyarázatok és magyarázgatások, illetve az emberre kényszerített valamiféle külső (morális) kód helyett megérteni korunknak, minden érték elértéktelenedésének, a létünknek, társadalmunknak és civilizációnknak az elemi, alapvető teleológiáját.

A Szerző

„A moralizálás teljesen más mint a morál. […] A primordiális, vagyis az őseredetű rendezőelveket le kellett szűrni, meg kellett találni.”

Prof. Dr. Komlósi László Imre, egyetemi tanár

„A kötet természetéből adódóan szekértáborokat alakíthat ki, és bízom benne, hogy ezen felül elindíthatja közöttük a kommunikációt is, amellyel óriási űrt tölthetne be e tekintetben.” Link

Dr. Kecskés Gábor , egyetemi docens

„Egy ilyen szenvedélyes mű megírása tiszteletreméltó bátorságot igényel, hiszen az olvasó elé tárja, s fel is vállalja belső erkölcsi kódexét, egy nyugati ember értékrendjének megélését, fordulat előtt álló kultúránk őszinte identitáskeresését” Link

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi rektorhelyettese

„Izgalmas intellektuális paradigma és kétség kívül eredeti meglátások jellemzik Dr. Tóth Máté: Fordulat – egy progresszív kezdet mítosza címmel frissen megjelent könyvét. A Fordulat egy mély, mégis olvasmányos létszemléleti-világnézeti könyv.”

Origo

„Hogy történhetett ez? – teszi fel a kérdést Tóth Máté […]. A szerző Fordulat című „létszemléleti-világnézeti” könyve októberben jelent meg, kapható a könyvesboltokban.” Link

Pesti Srácok

„Tóth Máté: Fordulat című könyvének a jog és államiság primordiális tartalma tekintetében tett megállapításai körében különösen figyelemre méltók a rangsor és fiduciárius viszonyok mibenlétével kapcsolatos értékelések. A szerző megállapítása szerint a rangsor és fiduciárius viszonyok természet szerintiek, egyúttal a történelemben és a jog nyelvén is értelmezhetők.”

Magyar Jog

„Mint minden paradigmával, lehet és kell is vitatkozni Tóth Máté Fordulat című művével. Az azonban vitathatatlan, hogy egy izgalmas és eredeti ontológiai pozícióval állunk szemben, mely alkalmas arra, hogy megtermékenyítse a sok tekintetben egy helyben topogó és főként visszafele tekintő tradíció-értelmezéseket és megkövült, az élettől eltávolodott tradicionalista diskurzusokat is.”

Magyar Hüperión

„A könyv nem az idejétmúltat, hanem az időtállót, az időtlent keresi. […] A szerző bedobta a követ a pocsolyába, és sokakat össze is fog sározni.” Link

Bodnár Előd, Demokrata

„Őszinte, pontos megállapítások és valóban gondolatébresztő paradigma jellemzik a Fordulatot, melyek segítenek annak megválaszolásában, hogy mik a lét axiomatikus elemei közül az emberi történelem által kiemelt természeti rendezőelvek. Ehhez azonban a paradigma átkel a jelenen és a jelen fáradt, filantróp, amerikai, globális kereskedő-típusának kor- és jellemrajzán is. Ebből pedig nehéz nem kiolvasni aktualitásokat.” Link

Pozsonyi L. Emese, Magyar Hírlap

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Az oldal kényelmes használatának érdekében oldalunkon cookie-kat (sütiket) alkalmazunk.